โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนโดย อสม. ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเมื่อ 02 ก.ย. 2563 [ เปิดอ่าน 108 ครั้ง ] | พิมพ์

โครงการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังในชุมชนโดย อสม. ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านร่องห้า หมู่ที่1 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตำบลผางาม จุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายทราบถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นชุมชนให้เห็นพิษภัยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น