โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ปี 2567

ประกาศเมื่อ 07 พ.ค. 2567 [ เปิดอ่าน 14 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 
นายวิทยา ใจปาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ปี 2567 พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยท่านดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร สมาคมสร้างสรรค์อนาคตเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย ที่มาอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้
นายวิทยา ใจปาละ นายกฯ อบต.ผางาม  ในนามผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า อบต.ผางาม เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนทำความดีห่างไกลจากยาเสพติด มีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค ครอบคลุมถึงการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชน ประสานกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ดังนั้นเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ การประสานงานที่ดี  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น