โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเมื่อ 29 เม.ย. 2567 [ เปิดอ่าน 22 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 29 เมษายน  2567
 นายวิทยา  ใจปาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางามเป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
จัดโดยงานนิติการ สำนักปลัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายด้านอื่นๆ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางหรือนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆ ให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่ตำบลผางามเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น