โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลผางามและโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลผางาม

ประกาศเมื่อ 11 เม.ย. 2567 [ เปิดอ่าน 8 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น.
นายวิทยา ใจปาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ร่วมพิธีเปิดโครงการพร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม รองปลัดฯ ผู้อำนวยการกองทุกกอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
________________________________________
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลผางามโดยมี ท่าน ดร. อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานบริษัทเชียงรายแลนด์แอสโซซิแอทส์ จำกัด  เป็นประธานในพิธีและร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลผางามส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลผางาม เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่
_______________________________________
 - โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลผางาม โดยมีนายชัยสิทธิ์  ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลผางาม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ/ปราชญ์ท้องถิ่นมีบทบาทและ ส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิ เช่น การแสดงด้านวัฒนธรรมต่างๆกิจกรรมรดน้ำดำหัว และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น