โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเมื่อ 13 ก.ย. 2565 [ เปิดอ่าน 66 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 13  กันยายน 2565  นายวิทยา  ใจปาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  มอบหมายให้ สำนักปลัด  จัดทำโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ผู้มาอบรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  จำนวน  15  ราย  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารฯ /ปลัด อบต. /รองปลัด/ผู้อำนวยการกองฯ / หัวหน้าสำนักปลัด / พนักงานส่วนตำบล   โดยมีวัตถุประสงค์ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม มีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และมีประสิทธิภาพ  

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น