องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

www.phangam.go.th

 
 
   
     
หน้าแรก
ตำบลผางาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลชุมชน
วิดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
แนะนำร้านอาหาร
สถานที่สำคัญในตำบล
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
แผนป้องกันการทุจริต
มาตฐานจริยธรรม
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
วารสารประจำเดือน
การจัดการองค์ความรู้
รายงานกิจการสภา
หลักประกันสุขภาพ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มสตรี
อปพร.
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 43 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 34 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 62 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 51 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 64 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 48 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 25 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2561 [ เปิดอ่าน 53 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2561 [ เปิดอ่าน 78 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2561 [ เปิดอ่าน 58 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2561 [ เปิดอ่าน 53 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2561 [ เปิดอ่าน 372 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2561 [ เปิดอ่าน 45 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2561 [ เปิดอ่าน 76 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2561 [ เปิดอ่าน 54 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 [ เปิดอ่าน 71 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 [ เปิดอ่าน 106 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 [ เปิดอ่าน 111 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 [ เปิดอ่าน 106 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2561 [ เปิดอ่าน 125 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561 [ เปิดอ่าน 101 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2561 [ เปิดอ่าน 101 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2561 [ เปิดอ่าน 108 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 119 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 125 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 107 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 126 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 119 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 126 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 129 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 135 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 136 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 138 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 122 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 126 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 [ เปิดอ่าน 188 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2561 [ เปิดอ่าน 176 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 [ เปิดอ่าน 240 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2560 [ เปิดอ่าน 235 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560 [ เปิดอ่าน 267 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2560 [ เปิดอ่าน 249 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2560 [ เปิดอ่าน 237 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 244 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 226 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 225 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 235 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2560 [ เปิดอ่าน 290 ครั้ง ]