องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

www.phangam.go.th

 
 
   
     
หน้าแรก
ตำบลผางาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลชุมชน
วิดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
แนะนำร้านอาหาร
สถานที่สำคัญในตำบล
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
วารสารประจำเดือน
การจัดการองค์ความรู้
รายงานกิจการสภา
หลักประกันสุขภาพ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มสตรี
อปพร.
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 13 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 26 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 28 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 28 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 25 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 29 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 [ เปิดอ่าน 67 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2561 [ เปิดอ่าน 63 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 [ เปิดอ่าน 102 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2560 [ เปิดอ่าน 103 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560 [ เปิดอ่าน 124 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2560 [ เปิดอ่าน 122 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2560 [ เปิดอ่าน 113 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 127 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 110 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 120 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 119 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2560 [ เปิดอ่าน 148 ครั้ง ]