องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

www.phangam.go.th

 
 
   
     
หน้าแรก
ตำบลผางาม
วิสัยทัศน์
ข้อมูลชุมชน
วิดีทัศน์แนะนำ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อบัญญัติ/กฏหมาย
แนะนำร้านอาหาร
สถานที่สำคัญในตำบล
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว
อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 
เอกสารดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงาน
งบแสดงฐานะการเงิน
การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
วารสารประจำเดือน
การจัดการองค์ความรู้
รายงานกิจการสภา
หลักประกันสุขภาพ
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ศูนย์ดำรงธรรม
กลุ่มสตรี
อปพร.
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 
 
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 3 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 [ เปิดอ่าน 4 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2561 [ เปิดอ่าน 28 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2561 [ เปิดอ่าน 50 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2561 [ เปิดอ่าน 41 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2561 [ เปิดอ่าน 37 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 01 สิงหาคม 2561 [ เปิดอ่าน 340 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2561 [ เปิดอ่าน 31 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2561 [ เปิดอ่าน 47 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2561 [ เปิดอ่าน 38 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 [ เปิดอ่าน 55 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 [ เปิดอ่าน 87 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 [ เปิดอ่าน 85 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 [ เปิดอ่าน 85 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2561 [ เปิดอ่าน 94 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2561 [ เปิดอ่าน 85 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2561 [ เปิดอ่าน 91 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2561 [ เปิดอ่าน 90 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 107 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 108 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 90 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 108 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 99 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 111 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 111 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 121 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 123 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 125 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 108 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2561 [ เปิดอ่าน 109 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 [ เปิดอ่าน 172 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2561 [ เปิดอ่าน 164 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2560 [ เปิดอ่าน 222 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2560 [ เปิดอ่าน 218 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560 [ เปิดอ่าน 241 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2560 [ เปิดอ่าน 228 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2560 [ เปิดอ่าน 219 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 231 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 206 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 212 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2560 [ เปิดอ่าน 220 ครั้ง ]
ประกาศเมื่อ 09 พฤษภาคม 2560 [ เปิดอ่าน 271 ครั้ง ]