โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มเสี่ยง

ประกาศเมื่อ 27 ก.ค. 2563 [ เปิดอ่าน 91 ครั้ง ] | พิมพ์

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินโครงการโดย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ 13 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ประชาชนเป้าหมาย 55 คน จัดกิจกรรมคัดกรองเบหวาน ความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปในหมู่บ้านและอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการจัดการสุขภาพ 3อ. 2ส.และลดพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น