พ่นหมอกควัน ชุมชนปลอดไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลผางาม

ประกาศเมื่อ 29 เม.ย. 2564 [ เปิดอ่าน 128 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายประสิทธิ์  ศิริคำฟู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  มอบให้ สำนักปลัด งานสาธารณสุข และงานป้องกันฯ   พ่นหมอกควัน ชุมชนปลอดไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลผางาม  หน่วยงานที่เข้าร่วม สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  สาธารณสุขอำเภอเวียงชัย  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ กลุ่ม อสม.ตำบลผางาม รพสต.ตำบลผางาม เพื่อเป็นการลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เพื่อการจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกาจัดลูกน้ายุงลาย  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม ทำให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น