โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 26 มิ.ย. 2566 [ เปิดอ่าน 46 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 .
นายวิทยา ใจปาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางามเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบของรางวัลให้แก่เด็กๆ พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม รองปลัดองค์การฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง 
_______________________________________
กิจกรรมการแข่งขันในช่วงเช้า
1.การประกวดระบายสี
2.การแข่งขันร้อยลูกปัด
3.การแข่งขันเตะบอลเข้าประตู
4.การแข่งขันตักน้ำใส่ขวด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาโดยครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ทั้งนี้การสร้างความคิดสร้างสรรค์ การรับรู้ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการโดยใช้ศิลปะสำหรับเด็กหลากหลายรูปแบบ เช่น การระบายสี  การปั้น การร้อย  หรือวิธีอื่นๆ ที่เด็กสามารถจะคิดสร้างสรรค์ได้ และมีความเหมาะสมตามวัยของเด็ก .
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น