โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ปีงบประมาณ2566

ประกาศเมื่อ 07 มี.ค. 2566 [ เปิดอ่าน 5 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09:00
นายวิทยาใจปาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางามมอบหมายให้ นางสาวกัลยาณัฐฏ์ นันทะเสน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ปีงบประมาณ2566 
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ตแอนด์
สปาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
       __________________________
วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่ออบรมขัดเกลาจิตใจของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำมาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และทันสมัย มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกฎหมาย 
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และอาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงานและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น