โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเมื่อ 02 มี.ค. 2566 [ เปิดอ่าน 42 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 
นายวิทยา ใจปาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางามเป็นประธานปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานฯ จัดทำโดยสำนักปลัด งานสาธารณสุข โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ การแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ เรื่องการควบคุมป้องกันโรคสารไอโอดีนได้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสร้างความตระหนักให้ครัวเรือนป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ณ ลานโดม องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย


       

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น