โครงการอบรบให้ความรู้หนอนพยาธิ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเมื่อ 02 มี.ค. 2566 [ เปิดอ่าน 6 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 
นายวิทยา ใจปาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรบให้ความรู้หนอนพยาธิ ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมพนักงานองค์การบริหารฯ โดยสำนักปลัด งานสาธารณสุขได้จัดทำโครงการอบรบให้ความรู้หนอนพยาธิ ให้กับประชาชนตำบลผางาม ทั้ง 15 หมู่บ้าน ระหว่าง วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2566 
       โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพยาธิ เพื่อให้ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องโรคหนอนพยาธิเพื่อป้องกันการเกิดโรคหนอนพยาธิและปรับ  เปลื่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 100 คน ณ ลานโดม องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม
  

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น