โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเมื่อ 02 มี.ค. 2566 [ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 น. นายวิทยา ใจปาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางามเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2566 พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด คณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และต่อต้านยาเสพติด 
          ทางองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม จึงขอขอบพระคุณ นางสาวพัชราวรรณ แก้วกันทะ จากมหาวิทยาลัยเชียงรายและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กๆ โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาในครั้งนี้ด้วยค่ะ


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น