โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ 20 ก.ย. 2565 [ เปิดอ่าน 20 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 20  กันยายน 2565 นายวิทยา  ใจปาละ ประธานกองทุนหลักหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม  และส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกองทุนฯ / อนุกรรมการกองทุนฯ 
                ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ   ต้องขอขอบคุณ คุณหมออนุสรณ์  ศรีจันทร์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพาน  ที่มาให้ความรู้กับ คณะกรรมการกองทุนฯ / อนุกรรมการกองทุนฯ ในครั้งนี้ด้วยค่ะ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น