โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

ประกาศเมื่อ 21 ก.ค. 2565 [ เปิดอ่าน 196 ครั้ง ] | พิมพ์


วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิทยา  ใจปาละ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม ได้มอบหมายให้ สำนักปลัด งานสาธารณสุข จัดทำโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เป็นการรณรงค์การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ประชาชนในหมู่บ้านมีการบริโภคไอโอดีนทุกครัวเรือน  กลุ่มเป้าหมาย   จำนวน  60  คน  ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลผางามเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น