โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ 24 มิ.ย. 2565 [ เปิดอ่าน 71 ครั้ง ] | พิมพ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายวิทยา  ใจปาละ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม เข้าร่วมเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมอบหมายให้ สำนักปลัด งานกฎหมายและคดี จัดทำโครงการฯ ขึ้น กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับมธัยมศึกษา  จำนวน  100  คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน  นักเรียนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของสารเสพติด สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต  ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีแห่งหลักธรรม  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น