ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

169 หมู่ 9 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

โทรฯ. 052-024711,087-1766262