ติดต่อสอบถามองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่ 169 หมู่ 9 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

โทรศัพท์ 0-5373-6056 โทรสาร 0-5373-6016